Fren Sistem Arızaları - Aslan Oto Fren
services

Fren Sistem Arızaları

Fren pedalı düşüyor Muhtemel sebebi Arızayı giderme

a)Fren pabuçları ve çubuk bağlantıları ayarsız olabilir Ayarlanır

b)Fren balataları aşınmıştır Balatalar değiştirilir

c)Hidrolik seviyesi düşüktür Hidrolik doldurulur, sistemin havası alınır

d)Sistemde hava vardır Sistemin havası alınır

e)Fren merkez silindiri aşınmıştır

 
Değiştirilir Tekerleklerden biri sürtünüyor

a)Fren pabuçları ayarsızdır Ayarlanır

b)Fren hidrolik borularından biri tıkanmıştır Boru temizlenir veya değiştirilir

c)Tekerlek silindiri arızalıdır Onarılır veya değiştirilir

d)Pabuç geri getirme yayı zayıf veya kırıktır.


Yay değiştirilir Bütün frenler tutukluk yapıyor


a)Fren mekanik bağlantıları ayarsızdır Ayarlanır

b)Fren merkez silindiri arızalıdır Değiştirilir

c)Hidrolik sisteme mineral yağlar karışmıştır Hasar gören plastik parçalar değiştirilir, sisteme tavsiye edilen hidrolik konulur

 

Frenleme anında araç bir tarafa çekiyor


a)Fren balataları yağlanmıştır Balatalar temizlenir veya değiştirilir

b)Balatalar fren hidroliği ile ıslanmıştır Balatalar ve tekerlek silindiri temizlenir ve onarılır veya değiştirilir

c)Fren pabuçları ayarsızdır Ayarlanır

d)Lastik havaları farklıdır Lastikler eşit olarak şişirilir

e)Fren tablası gevşektir Sıkılır

f)Tekerlek silindiri arızalı veya boru tıkalıdır Onarılır veya değiştirilir

g)Balatalar biri birinden farklıdır Değiştirilir

 

Fren pedalı yumuşak ve esnek


a)Sistemde hava vardır Sistemin havası alınır ve hidrolik seviyesi kontrol edilir

b)Fren pabuçları ayarsızdır Ayarlanır

 

Frenleme için daha büyük pedal kuvvetine ihtiyaç duyuluyor


a)Fren balataları ıslanmıştır Balatalar kurutulur (frenleme ile)

b)Pabuçlar ayarsızdır Ayarlanır

c)Balatalar aşırı ısınmıştır Soğuması sağlanır

d)Balatalar yanmıştır Balatalar değiştirilir

e)Kampana yüzeyi camlaşmıştır Kampana tornalanır

f)Fren servosu çalışmıyor Onarılır veya değiştirilir

 

Frenler çok hassas veya ani olarak tutuyor


a)Pabuçlar ayarsızdır Ayarlanır

b)Yanlış balata kullanılmıştır Uygun balata takılır

c)Balatalar greslenmiştir Balatalar değiştirilir, fazla yağ kullanılmaz

d)Kampana yüzeyleri çizilmiştir Kampana tornalanır

e)Fren siper tablaları gevşektir Sıkıştırılır

f)Balatalar yağlanmıştır Balata ve yağ keçeleri değiştirilir

 

Frenler ses yapıyor


a)Balatalar aşınmıştır Değiştirilir

b)Pabuçlarda çarpıklık vardır Değiştirilir

c)Pabuç perçinleri gevşemiştir Pabuç veya balata değiştirilir

d)Kampanalar aşınmıştır Kampana tornalanır

e)Bazı parçalarda gevşeklik vardır

 

Sıkılır Sitemde hava var


a)Merkez silindiri arızalıdır Onarılır veya değiştirilir, hidrolik eklenir

b)Fren hidroliği kaybı vardır Bağlantılar sıkılır, borular değiştirilir, hidrolik eklenir

c)Merkez silindiri veya tekerlek silindiri kaçırıyordur, boru bağlantıları gevşek veya hasarlıdır Onarılır ve bağlantılar kontrol edilir, hidrolik eklenir

 

ÇİZELGE 2: Diskli Tip Frenler İçin Fren Arızaları Fren pedalında fazla boşluk Muhtemel sebebi Arızayı giderme


a)Diskte aşırı yalpa vardır Disk yalpası kontrol edilir, gerekirse değiştirilir

b)Sistemde hava vardır veya fren hidroliği azalmıştır Sistemdeki kaçak ve sızıntılar kontrol edilir

c)Fren hidrolik kalitesi uygun değildir Hidrolik boşaltılır, uygun hidrolik kullanılır

d)Tekerlek yatağı gevşektir Yatak boşluğu ayarlanır

e)Kaliper pistonu ve lastiği arızalıdır Lastikler değiştirilir

f)Güç ünitesi çalışmıyordur Güç ünitesi kontrol edilir

 

Fren pedalında titreşim


a)Diskte yalpa fazladır Yalpa fazla ise disk değiştirilir

b)Diskin paralelliği bozulmuştur Gerekirse disk değiştirilir

c)Tekerlek yatağı gevşektir

 

Tekerlek yatağı boşluk ayarı yapılır Frenleme için büyük pedal kuvvetine ihtiyaç duyuluyor


a)Güç ünitesi çalışmıyor Onarılır veya değiştirilir

b)Balatalar greslenmiş veya yağlanmıştır Balatalar ve yağ keçeleri değiştirilir

c)Balatalar aşınmıştır Değiştirilir

d)Yanlış balata kullanılmıştır Uygun balata takılır

e)Kaliper pistonu sarmıştır Kaliper sökülür ve gerekli onarım yapılır

 

Frenleme sırasında araç bir tarafa çekiyor


a)Balatalar greslenmiş veya hidrolikle ıslanmıştır Balatalar değiştirilir

b)Kaliper pistonları sarmıştır Pistonlar serbest hale getirilir

c)Lastik havaları eşit değildir Lastik havaları eşitlenir

d)Aracın ön düzen ayarları bozuktur Ön düzen ayarları yeniden yapılır

e)Fren hidrolik tıkanmıştır Hidrolik hortumlar kontrol edilir

 

Frenlerden ses geliyor


a)Öğütülme, kazıma çıtırtı sesleri Fren pedalına kısmi basmalarda öğütülme sesi gelebilir. Daha kuvvetli basıldığında bu ses kesiliyorsa bir onarım gerektirmez.

b)Kazıma sesinin sebepleri Düşük hızlarda ve kaba yolda hareket ederken frenleme esnasında gelen çıtırdama sesi, kaliper ile pabuç arasındaki boşluktan dolayıdır. Balata ve pabuç değiştirilir.

c)Bağlantı cıvataları uzundur Uygun civata kullanılır

d)Disk kalipere sürtüyordur Kaliper yüzeyi temizlenir, tespit cıvataları kontrol edilir e)Tekerlek yatakları gevşektir Yatak boşlukları ayarlanır

f)Balatalar aşınmıştır ve pabuç üniteleri diske sürtüyordur Balata ve pabuçlar değiştirilir

 

Frenler ısınıyor ve serbest kalamıyor


a)Fren güç ünitesi çalışmıyordur Güç ünitesi kontrol edilir

b)Pedal çubuk bağlantısı sıkışıklık yapıyordur Bağlantılar onarılır

c)Kaliper pistonu sıkışıyordur Kaliper sökülür, lastik segman yuvası temizlenir, gerekirse lastik değiştirilir

d)Merkez silindiri supabı arızalıdır Supap onarılır